Oddział 0370 Żary PZHGP

www.BraciaKosinscy.pl

Kontakt

Łukasz i Marcin Kosińscy

Grabik 10
68-200 Żary

Telefony:
Łukasz: +48 608 045 362
Marcin: +48 781 848 705

Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 87835

Tłumaczenie

O stronie

Strona internetowa utworzona przez: Stanisław Górski, tel. +48 782 647 937

Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna

Piorun i Ciemna Perła - wybitna para rozpłodowa i fundament naszej hodowli

W niniejszym filmie prezentujemy podstawową parę rozpłodową naszej hodowli - Pioruna i Ciemną Perłę. Te świetne lotniki oraz wybitne gołębie rozpłodowe wielokrotnie potwierdzały swoją wartość lotową oraz nieprzeciętne zdolności rozrodcze. Są rodzicami i dziadkami wielu wybitnych lotników.


Piorun i Ciemna Perła


Najważniejsze osiągnięcia 2017-2023


WYNIKI LOTOWE W SEZONIE 2023

Oddział Żary

Mistrz – Mistrzostwo tradycyjne z całości    
Mistrz – kat. C 
Mistrz  – kat. Maraton    
Mistrz – Intermistrzostwo
Mistrz – Zespół rocznych
Mistrz – Supermistrzostwo
I wicemistrz - GMP 
I wicemistrz - Mistrzostwo tradycyjne z „50”
I wicemistrz  – kat. A 
I wicemistrz – kat. D 
I wicemistrz  - Zespół Lotników  
I wicemistrz – Zespół Samic 
II wicemistrz– kat. B  
I lotnik roczny - PL-370-22-08611   10k.
II lotnik  kat. C - PL-370-21-2471   
II lotnik kat. M – PL-370-21-2474 
II lotnik kat. D - PL-DE-19-1168388   
III lotnik kat. M - PL-370-20-7211  

Okręg Zielona Góra

Mistrz w Intermistrzostwie
I wicemistrz w Generalnym Mistrzostwie Polski (GMP)
I wicemistrz w kat.C
I wicemistrz Zespołem Rocznych (5 lotników rocznych)
2 roczny lotnik Okręgu – 10 konk. (22-8611)
1 przod. kat. D
5 przod. kat Maraton

Region VI Poznań

II wicemistrz w Intermistrzostwie
1 przod. w kat. C
9 przod w Generalnym Mistrzostwie Polski (GMP)
10 przod. kat. D
13 przod kat. Maraton
10 lotnik Regionu VI kat C. (21-2471)

Wystawa Okręgowa w Przyborowie k. Nowej Soli

PL-0370-22-8611 1 miejsce w kat. G coef. 36,879 (3 nagroda za standard)
PL-0370-21-2471 2 miejsce w kat I coef. 14,639 (1 nagroda za standard)
PL-0370-18-7594 3 miejsce w kat. W – ponad 10600 kkm. za 2lata


TRZY FILARY GOŁĘBNIKA ROZPŁODOWEGO BRACI KOSIŃSKICH


PL-0370-15-8345 córka Biały As 1702

Wybitna samica lotowa, która zdobyła m.in. 2x1 konk. w Oddziale Żary. Od sezonu 2023 przebywa w gołębniku rozpłodowym.WYNIKI LOTOWE W SEZONIE 2022

Oddział Żary
mistrz w Generalnym Mistrzostwie Polski (GMP)
mistrz w klasyfikacji drużynowej (5 z całości)
mistrz zespołem samic
mistrz w kat. A
I vice -mistrz w kat. B
mistrz w kat. D
mistrz zespołem lotników
I vice-mistrz w klasyfikacji drużynowej (5 z 50)
II vice-mistrz w Intermistrzostwie
II vice-mistrz Zespołem Rocznych
Najlepszy roczny lotnik Oddziału – 12 konk.

Najlepsza lotniczka dorosła Oddziału – 13 konk.

Okręg Zielona Góra
mistrz w Generalnym Mistrzostwie Polski (GMP)
I vice-mistrz w kat. D
I vice-mistrz zespołem lotników (6 lotników-69 konk.)
II vice-mistrz w Intermistrzostwie
Najlepszy roczny lotnik Okręgu – 12 konk.
Najlepsza lotniczka dorosła Okręgu – 13 konk.

Region VI Poznań
I vice-mistrz w Generalnym Mistrzostwie Polski (GMP)
II vice-mistrz Super Puchar Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej

Mistrzostwo Polski
21 Miejsce w Polsce w Generalnym Mistrzostwie Polski (GMP)


Wybitny lotnik przeniesiony do rozpłodu po sezonie 2020


Wyniki lotowe - rok 2020 :

Oddział Żary

mistrz w GeneralnymMistrzostwie Polski (GMP)

mistrz w klasyfikacjidrużynowej (5 z całości)

mistrz zespołem samic

mistrz w kat. A

mistrz w kat. B

mistrz w kat. C

mistrz w kat. D

mistrz w kat. M

I vice-mistrzzespołem lotników

I vice-mistrz wklasyfikacji drużynowej (5 z 50)

 Okręg Zielona Góra

mistrz w GeneralnymMistrzostwie Polski (GMP)

I vice-mistrz w kat.C

I vice-mistrz w kat.D

 Region VI Poznań

I vice-mistrz w Generalnym Mistrzostwie Polski (GMP)

II vice-mistrz w kat.C

II vice-mistrz w kat.D

 

8 Miejsce w Polsce w Generalnym Mistrzostwie Polski (GMP)


Wybitna para lotników przeniesiona do rozpłodu po sezonie 2019


GWIAZDA SEZONU 2019!!!


AKTUALNOŚCI

Wyniki lotowe w sezonie 2019

Oddział Żary:

mistrz w GeneralnymMistrzostwie Polski

mistrz w klasyfikacjidrużynowej (5 z całości)

mistrz w klasyfikacjidrużynowej (5 z 50)

mistrz zespołemlotników

mistrz zespołem samic

mistrz w kat. A

mistrz w kat. B

mistrz w kat. D

mistrz w kat. M

vice-mistrz wIntermistrzostwie

2 vice-mistrz kat C

4,5,6,7 lotnik kat. A

3 lotnik kat. B

1 lotnik kat. D

1,3,6 lotnik kat. M

 

Okręg Zielona Góra

vice-mistrz zespołemlotników (6 gołębi-68 konk.)

2 vice-mistrz w kat.D

2 vice-mistrz w kat.M

2 lotnik kat. M(coef. 2.32)

3 lotnik kat. D

3 przod. w kat A

8,9 lotnik -11 konk.

10,11 lotniczka -12konk.

10 miejsce w GeneralnymMistrzostwie Polski

 


Wybitne lotniki przeniesione do rozpłodu po sezonie 2018


Powrót Mistrzów „gniazdówki”

Fragment artykułu "Powrót Mistrzów gniazdówki" z Poradnika Hodowcy numer 03/2015.

Odwiedziny w Grabiku, gdzie mieszkają oraz prowadzą swoją hodowlę Marcin i Łukasz Kosińscy rozpocząłem od oględzin oraz wykonania fotografii wzniesionych na przełomie 2013 i 2014 roku dwóch gołębników ogrodowych. Oba okazałe obiekty mają 10 metrów długości oraz 3 metry szerokości. Pokryte są dachówką ceramiczną, która jak wskazują bracia Kosińscy znacznie lepiej utrzymuje stałą temperaturę wewnątrz gołębnika, zapobiegając znacznym wahaniom temperatur pomiędzy dniem a nocą. Obie konstrukcje są bardzo funkcjonalne, podzielone na pięć przedziałów z szerokim korytarzem od strony frontowej.  Każdy z gołębników posiada pełny sufit, z osiatkowanym pasem o szerokości ok. 90cm. W jednym gołębniku otwarta jest strefa podrynnowa na ścianie frontowej, w tym gołębniku  osiatkowy pas znajduje się w korytarzu natomiast w suficie w przedziałach znajdują się wąskie szczeliny służące do odprowadzania zużytego powietrza. W drugim gołębniku, gdzie otwarta jest strefa podrynnowa zarówno na ścianie frontowej jak i na ścianie tylniej, korytarz ma sufit pełny a osiatkowany  pas znajduje się w centralnym miejscu gołębnika, czyli już w przedziałach. Pomimo zastosowania dwóch zasadniczo różnych sposobów wymiany powietrza, oba systemy wentylacji doskonale spełniają swoją rolę (w gołębnikach nie występują przeciągi i nie wyczuwa się zapachu gołębi). Jak podkreśla Łukasz Kosiński, pracujący zawodowo jako radca prawny, przed rozpoczęciem budowy uzyskali pozwolenie na budowę. Jest to niezwykle ważne, gdyż późniejsza legalizacja wiązałaby się z poniesieniem kosztów przewyższających wartość budowy gołębnika (red. od przyszłego numeru Łukasz Kosiński na łamach Poradnika Hodowcy [i nie tylko] będzie cyklicznie udzielał porad prawnych z „dziedziny” związanej z hodowlą gołębi pocztowych. Szerzej o tej nowości poinformujemy w osobnym ogłoszeniu).

Przygoda braci Kosińskich z gołębiami zaczęła się jeszcze w latach 90-tych XX wieku. Natomiast samo wstąpienie do PZHGP datuje się na rok 2001. Początkowo lotowali oni zbieraniną przypadkowych gołębi, jak prawie wszyscy z nas na początku swojej przygody z gołębiami. Niestety te gołębie nie spełniły ich oczekiwań. Dlatego w 2003r. nabyli od czołowego miejscowego hodowcy Jana Skrodzkiego kilkanaście młodych. Od razu przeznaczyli je do lotowania, a one szybko pokazały swoją wartość. Nowo nabyte ptaki w każdym locie wyprzedzały ich dotychczasowe gołębie. To uświadomiło im, że potrzebny jest zakup nowoczesnych, szybkich gołębi. W kolejnych latach pozyskali od kolegi Skrodzkiego kolejne młode po jego najlepszych lotnikach i gołębiach rozpłodowych. Wreszcie jesienią 2006 roku zakupili jego najlepsze gołębie rozpłodowe takie jak: Ritz-97-406, NL-02-2318654, As 1702, które wraz ze swoim potomstwem do dzisiaj stanowią fundament gołębnika rozpłodowego braci Kosińskich.

Wymienione inwestycje od razu znalazły swoje odzwierciedlenie w wynikach lotowych. Hodowla braci stała się czołową drużyną w silnym Oddziale Żary. Na tym szczeblu jednak nie poprzestali. Uzyskiwali także świetne rezultaty w skali Okręgu oraz Regionu. Wystarczy wspomnieć uzyskany tytuł 1. Przodownika Okręgu Zielona Góra w kat. A oraz 8. Przodownika Regionu VI Poznań w tej samej kategorii. Co warto podkreślić - to wszystko Marcin i Łukasz Kosińscy uzyskali lotując wyłącznie metodą gniazdową! Nadszedł jednak rok 2011, w którym przedstawiani hodowcy byli zmuszeni podjąć decyzję o likwidacji hodowli. Wszystkie gołębie lotowe oraz rozpłodowe zostały sprzedane lub wypożyczone. Zaznaczmy, że do dziś bohaterowie naszego reportażu utrzymują kontakt z nabywcami ich gołębi. W wielu przypadkach, u nowych właścicieli, wydały one wielu zdobywców czołowych – w tym także pierwszych - konkursów.

Jak się okazało, nasza piękna pasja jest często silniejsza niż przeciwności losu, dlatego latem 2013 roku bracia Kosińscy podjęli decyzję o powrocie do hodowli gołębi. Wybudowano opisane na wstępie artykułu gołębniki oraz odzyskano część najcenniejszych gołębi (również dzięki wspomnianym kontaktom z nabywcami ich ptaków). Pomimo tego, tak jak kiedyś, bracia uznali, że ich dotychczasowe gołębie należy wzmocnić nowymi nabytkami. Ich zainteresowanie zaprowadziło ich od razu do gołębi z „najwyższej półki”. Za pośrednictwem Piotra Kurzelewskiego zakupiono: oryginały z gołębnika rozpłodowego L. Prillera (Vervoort-Horemans-Hermes), potomstwo najlepszych gołębi lotowych oraz rozpłodowych tandemu Kapinos-Leś, Koopmany wywodzące się z linii olimpijczyka od Jerzego Koźlika, ptaki H.E.Schwidde od M.Krasowskiego oraz gołębie Martina Wagnera z linii jego „Koppel 1 bis 97” (za pośrednictwem Tomasza Witkowskiego).

W tej chwili w gołębniku rozpłodowym braci znajduje się 80 gołębi, natomiast w gołębnikach lotowych 120 roczniaków. Moi rozmówcy wskazują, że planowali w tym sezonie przeprowadzić selekcję w rozpłodzie i pozostawić 60 ptaków, jednak wobec niezwykle udanego przebiegu lotów gołębi młodych odrzucono jedynie 8 ptaków. A co spowodowało ten „ból głowy” i uniemożliwiło większą selekcję? Wyniki potomstwa w lotach gołębi młodych 2014 roku.

Marcin i Łukasz Kosińscy od razu po powrocie do hodowli w lotach gołębi młodych wygrali wszystkie rywalizacje na szczeblu Oddziału Żary: 1 miejsce w klasyfikacji drużynowej (5 z całości), najlepszy zespół gołębi młodych (4 gołębie z 4 konkursami w lotach od 1 do 6), najlepszy młody lotnik Oddziału Żary (6 wkł. / 6 konk.), najwyższa w Oddziale wydajność lotowa gołębnika - ponad 53%. Zwłaszcza to ostatnie kryterium (wydajność lotowa) bracia Kosińscy uważają za najbardziej wartościowe jeśli chodzi o ocenę przebiegu lotów gołębi młodych. Współczynnik ten pokazując procentowo ile konkursów zdobyto ze wszystkich możliwych do zdobycia i najdobitniej obrazuje wartość całej drużyny lotowej. Moi rozmówcy przyznają jednak, że przewagę nad silną konkurencją (co wyraźnie podkreślają), zapewnił im sposób prowadzenia przez nich drużyny lotowej, a dokładnie 2 drużyn. Bowiem każdy z braci przygotowywał w osobnym gołębniku swoją drużynę młodych.

Każda z drużyn młódków była prowadzona dwoma różnymi systemami karmienia oraz przy zastosowaniu dodatków pokarmowych różnych firm (...)

Cały artykuł dostępny jest w Poradniku Hodowcy numer 3/2015.

Publikacja za zgodą wydawcy Poradnika Hodowcy.